Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội - Trọn gói chỉ 1.500.000đ

  Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  bắt buộc. Đồng thời kèm theo các quy định xử phạt nghiêm khắc hơn với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội còn phức tạp với các đơn từ, biểu mẫu quy định gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nhận đăng ký bảo hiểm xã hội cho khách hàng, Kế Toán An Gia cung cấp gói dịch vụ đăng ký bỏa hiểm mới với biểu phí bên dưới
Phí Dịch Vụ
Số Lượng Nhân Viên Cần Đăng Ký BHXH
1 => 5 NV
6 =>10 NV
Trên 10 NV
Các quận TP. HCM
1.500.000
2.500.000
3.000.000
Các huyện TP. HCM
2.000.000
3.000.000
3.500.000
Các tỉnh An Gia có chi nhánh bao gồm:
Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu
2.500.000
3.500.000
4.000.000
Các tỉnh An Gia không có chi nhánh
3.000.000
4.000.000
4.500.000

Lưu ý:biểu phí dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội bên trên là trọn gói, Kế toán An Gia cam kết không phát sinh phí và sẽ thay doanh nghiệp làm tất cả mọi việc, đồng thời bàn giao sổ bảo hiểm xã hội tận tay khách hàng.

Thong tin khoa hocTỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Tỷ lệ đóng bảo hiểm
BH Xã Hội
BH Y Tế
BH Thất Nghiệp
Tổng
Doanh nghiệp phải đóng
17.5%
3%
1%
22%
Người lao động
8%
1,5%
1%
10,5%
Tổng cộng
25.5%
4,5%
2%
32%
Trong đó:
  • Người lao động phải đóng: bảo hiểm xã hội: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
  • Doanh nghiệp phải đóng: bảo hiểm xã hội: 17.5% (Trong đó: 3% vào quỹ BHXH ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 13.5% vào quỹ BHXH hưu trí và tử tuất).
    • LIÊN HỆ :
    DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN GIA
    Hotline  091.334.2211 
    Email : ketoanangia2020@gmail.com 

Nhận xét